תקנון

תקנון אתר אל גליל

1. כללי
אתר האינטרנט www.elgalil.co.il , משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים לציבור הגולשים באינטרנט (להלן "החנות").
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר. מאחר ותקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין הנהלת החנות, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון. רכישת המוצרים או השירותים השונים על ידך בחנות תהווה הסכמה מצדך לכל התנאים לביצוע העסקה הכלולים בתקנון. אם אינך מסכים לתנאים אלה, הנך מתבקש להימנע מביצוע רכישות בחנות.
2.רכישה בחנות
כל אדם שהוא תושב מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, זכאי לבצע הזמנה בחנות.
הקניה באמצעות החנות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל אדם המבצע הזמנה מצהיר כי הוא קרא והבין את תקנון החנות וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או החנות ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת ההתחייבות הקבועות בתקנון זה.
מכירת מוצר כלשהו שהוזמן על ידך באינטרנט תותנה בכך שהמוצר שהוזמן קיים במלאי, בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף, ובכך שקיים אישור לביצוע העסקה באמצעות חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס. המכירה אף עשויה להיות מותנית בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מצדך, ולצורך כך נציג מכירות מטעם החברה עשוי ליצור אתך קשר טלפוני.
במידה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי, הנהלת החנות לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שהזמנת. במקרה כזה תשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, והנהלת החנות תזכה את כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, נבקש להודיע על כך מידית להנהלת החנות, אשר תדאג לזיכוי מתאים.
3.אספקת המוצרים
3.1 החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
3.2 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי צוות האתר להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, תשל"ז – 1977 ו/או כל דין.
3.3 החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה,
וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות שכרטיס האשראי.
3.4 האתר יקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה.  אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן  ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך אן השבת מלא הכסף ששולם.
3.5  החברה אינה מבצעת משלוחים אל אזור אילת ואל יישובים מעבר לקו הירוק.
3.6 במידה ולא קיבלת אישור על ביצוע הזמנה תוך 24 שעות מביצועה, יש להניח כי חלה תקלה. במקרה זה מומלץ שתפנה אלינו.
4.החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
4.1  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
4.2    שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
4.3    כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
4.4  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות
במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
4.5  זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים , יום א'-ה', לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
4.6  בנסיבות בהן האיחור נגרם בשל רשלנות בית העסק, לצרכן תעמוד הזכות לבטל העסקה ולקבל מלוא התשלום ששילם, או להמתין לקבלת המוצר, על פי בחירתו.
5. מוצרים פגומים ואחריות
מוצרים פגומים יוחלפו במוצרים דומים. 
במקרה של מוצר פגום יש ליצור איתנו קשר בטלפון: 050-3777817, ולמסור לנו ציון תאריך הרכישה, מספר ההזמנה ותיאור הבעיה. בתגובה נמסור לכם את מספר החזרה ופרטי המשלוח.
 6. אחריות
הנהלת החנות לא תישא באחריות כלשהי לנזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים. 
השירות בחנות המקוונת ניתן כמות שהוא (AS IS). אתה מוותר בזאת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת החנות בגין תכונות השירות, מגבלותיו או התאמתו לצורכך ודרישותיך.
הנהלת החנות אינה מתחייבת ששימוש באתר החנות המקוונת לא יופרע ו/או כי הגלישה באתר תתנהל כסדרה בלא הפסקות ו/או תתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או תהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החנות ו/או שלא ייגרמו לך נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לחנות.
הנהלת החנות לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר החנות המקוונת והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור (link). הנהלת החנות אינה מתחייבת כי קישור כלשהו יוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל כלשהו.
מבלי לגרוע מהגבלת האחריות של החנות כפי שזו מצוינת בכל מקום אחר בתקנון זה, הנהלת החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך ולא יישאו בכל נזק הנובע מעיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר, וכן לכל נזק עקיף, נזק תוצאתי או מיוחד שייגרם לך כמשתמש או שייגרם לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעות החנות – תהא עילת התביעה אשר תהא. בכל מקרה שבו הנהלת החנות תהא אחראית כלפיך בגין עילה כלשהי, כי אז אחריות זו תוגבל לסכום ששולם על ידך בפועל בגין המוצרים שרכשת.
כמו כן, הנהלת החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו בחנות ואחריות זו תחול עליך בלבד ותשולם על ידך.
 7.ביטול עסקה והחזרת מוצרים שאינם פגומים
כדי להחזיר את המוצרים, יש ליצור איתנו קשר בטלפון: 050-3777817  ולמסור לנו את תאריך הרכישה, מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה. הלקוח יהיה אחראי על הובלת המוצרים בחזרה אלא אם כן סוכם אחרת.

החזרת מוצרים תתאפשר רק אם המוצר קיים במלאי ולא יוצר במיוחד ללקוח.

7.1 אין אפשרות להחזיר מוצר שיוצר במיוחד ללקוח, מחיר המוצר מגולם בעלות חומר וימי עבודה בסדנה, לכן כל מה שלא נמצא במלאי ויוצר במיוחד ללקוח אי אפשר להחזיר.

8. אבטחת מידע ופרטיות בחנות
8.1  החנות נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר
מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
8.2  כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
8.3 החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
9. הערות לאספקה:
*הזמנה שתתקבל אחרי השעה 16:00 בימים א'-ה' תירשם כהזמנה שהתקבלה ביום העבודה הבא. הזמנה שתתקבל בימי שישי וערבי חג תירשם כהזמנה שהתקבלה ביום העבודה הבא.
*ניתן לאסוף את המוצרים בתיאום מראש, באיסוף עצמי ההזמנה לא תחויב בדמי משלוח.
10.שמירה על זכויות האתר
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
ככל שיש סימני מסחר ומהנהלת האתר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומהנהלת האתר זה הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
המוצרים המוצגים באתר11.1 באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.
11.2 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר.
11.3 במידה וישנו קישור ("לינק") באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או כל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לגולש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים באמצעות הקישור הנמצא באתר.
11.4 כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הנה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה.
12.דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר טבריה, במדינת ישראל.

הלקוחות המרוצים שלנו